ഉപയോഗ കാലാവധി

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോക്താക്കൾ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമാണ്. ഇനിപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ഡ download ൺലോഡ് ചെയ്യരുത്.

ഈ നിബന്ധനകളും ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉള്ളടക്കവും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവകാശം യൂണിപ്രോമയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോഗം

കമ്പനിയുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ‌, ഉൽ‌പ്പന്ന വിവരങ്ങൾ‌, ചിത്രങ്ങൾ‌, വാർത്തകൾ‌ എന്നിവയുൾ‌പ്പെടെ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ എല്ലാ ഉള്ളടക്കങ്ങളും വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാ ആവശ്യങ്ങൾ‌ക്കല്ല, ഉൽ‌പ്പന്ന ഉപയോഗ വിവരങ്ങൾ‌ കൈമാറുന്നതിന് മാത്രമേ ബാധകമാകൂ.

ഉടമസ്ഥാവകാശം

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഉള്ളടക്കം ഏകീകൃതമാണ്, പ്രസക്തമായ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ശീർഷകങ്ങളും ഉള്ളടക്കങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും മറ്റ് ഉള്ളടക്കങ്ങളും യൂണിപ്രോമയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതോ ലൈസൻസുള്ളതോ ആണ്

നിരാകരണങ്ങൾ

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യതയോ പ്രയോഗക്ഷമതയോ യൂണിപ്രോമ ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല, മാത്രമല്ല ഏത് സമയത്തും ഇത് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല; ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിന് വിധേയമാണ്. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ ഉപയോഗക്ഷമത, നിർദ്ദിഷ്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രയോഗക്ഷമത മുതലായവ യൂണിപ്രോമ ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല.

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ‌ക്ക് സാങ്കേതിക അനിശ്ചിതത്വം അല്ലെങ്കിൽ‌ ടൈപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ‌ പിശകുകൾ‌ ഉണ്ടാകാം. അതിനാൽ, ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങളോ ഉൽപ്പന്ന ഉള്ളടക്കമോ കാലാകാലങ്ങളിൽ ക്രമീകരിക്കാം.

സ്വകാര്യതാ പ്രസ്താവന

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോക്താക്കൾ വ്യക്തിഗത തിരിച്ചറിയൽ ഡാറ്റ നൽകേണ്ടതില്ല. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ അവർ‌ക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ‌, ഡിമാൻഡ് ശീർ‌ഷകം, ഇ-മെയിൽ‌ വിലാസം, ടെലിഫോൺ‌ നമ്പർ‌, ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ‌ മറ്റ് കോൺ‌ടാക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ‌ എന്നിവ പോലുള്ള ഇ-മെയിൽ‌ അയയ്‌ക്കുമ്പോൾ‌ പൂരിപ്പിച്ച വിവരങ്ങൾ‌ അവർ‌ക്ക് അയയ്‌ക്കാൻ‌ കഴിയും. നിയമം അനുശാസിക്കുന്നതല്ലാതെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് നൽകില്ല.